DE PLAATBEWERKER

ALGEMEEN PROFIEL
 
De plaatbewerker is een polyvalent arbeider die alle activiteiten kan uitvoeren op het gebied van plaatwerk en de voorbewerking (met het oog op het spuiten van de carrosserie).
 
TAKENPAKKET
 
Het herstellen van een koetswerk combineert vaardigheden van drie verschillende beroepen, namelijk die van plaatwerker, voorbereider en spuiter. In dit profiel nemen we het plaatwerken en voorbereiden op.
 
Plaatwerken, moet de volgende taken kunnen uitoefenen :
‣monteren en demonteren van geschroefde onderdelen die hinderlijk kunnen zijn bij het plaatslagen en spuiten ;
‣basishandelingen in verband met het werken aan ruiten (plaatsen, repareren, vervangen…);
‣uitdeuken van kleine koetswerkschade (herstellen in oorspronkelijke staat zonder vervangen (uitdeuken, planeren = wegwerken van kleine bulten, effenen);
‣herstellen van grote koetswerkschade (vervangen van delen van de carrosserie, het opnieuw richten van een voertuig waarvan ook het onderstel geraakt is…).
 
Voorbereiden, wie de volgende taken moet kunnen uitoefenen:
‣afschuren van het te spuiten oppervlak;
‣bijwerken lasnaden en herstelde delen;
‣wegplamuren van oneffenheden.
 
VAARDIGHEDEN EN KENNIS
 
‣Kennis van relevante aspecten van voertuigtechniek (vooral koetswerk);
‣Kennis van plaat- en richtwerk;
‣Kennis van grondstoffen en van maten en gewichten;
‣Basiskennis van elektriciteit en elektronica;
‣Kennis van voorbereiding en verfspuitwerk;
‣Kennis van het correcte gebruik van alle apparatuur en gereedschap;
‣Kunnen interpreteren van technische informatie;
‣Kennis van de wetgeving inzake veiligheid, kwaliteitszorg en milieu;
 
PERSOONLIJKHEID
 
Een plaatbewerker:
‣is bereid om permanent bij te leren;
‣is spraakvaardig;
‣heeft gevoel voor esthetiek;
‣heeft oog voor gezondheidsaspecten;
‣werkt nauwkeurig, economisch en precies;