DE SPUITER

ALGEMEEN PROFIEL
 
De spuiter gaat aan de slag nadat de plaatbewerker alle voorbereidende werkzaamheden aan de carrosserie afgewerkt heeft.
 
TAKENPAKKET
 
Deze spuiter werkt het koetswerk verder af door er verf en lak op aan te brengen.
 
Hij moet de volgende taken kunnen uitoefenen :
‣maakt lak gebruiksklaar (mengen, verdunnen, kleuren);
‣aanbrengen laklagen en vernislagen;
‣onderhoud spuitmaterieel;
‣afwerken en leveringsklaar maken (glanzen, controleren, eventueel polieren en symoniseren,…)
 
VAARDIGHEDEN EN KENNIS
 
‣kennis van relevante aspecten van voertuigtechniek (vooral koetswerk)
‣kennis van plaat- en richtwerk
‣basiskennis van elektriciteit en elektronica
‣kennis van voorbereiding en verfspuitwerk
‣kennis van het correcte gebruik van alle apparatuur en gereedschap
‣kunnen interpreteren van technische informatie
‣kennis van de wetgeving inzake veiligheid, kwaliteitszorg en milieu
 
PERSOONLIJKHEID
 
Een spuiter :
‣heeft gevoel voor esthetiek;
‣is milieu- en kwaliteitsbewust;
‣is bereid bij te leren;
‣is communicatief vaardig en heeft organisatorische kwaliteiten;
‣kan zelfstandig maar ook in team werken en heeft oog voor gezondheidsaspecten